top of page

בשנת 1998 לבקשת ממשלת סנט לוסיה היה לי הכבוד והזכות לפגוש את נשיא דרום אפריקה נלסון מנדלה כדי להציג בפניו את אחד מציורי המשי המקוריים שלי. היצירה נקראה "זהב קריבי".

Jean-Baptiste meeting Nelson Mandela
Jean-Baptiste meeting Nelson Mandela
Jean-Baptiste silk painting of  mahi mahi
Letter from Nelson Mandela
bottom of page